Nguyễn Vũ Sinh

 

 

BIỆT KHC

 
Đm nằm nghe l khc ngu ngơ
Ngỡ vang ln từ lời thảo mộ
Trời khuya vọng đn chim cnh vỗ
X mn sương tan giấc hoang mơ.


Mai về ngang bn trời tuyệt lộ
Ai ht ru trn những hoang mồ
Nghe dặm xa v cu thổ mộ
Tiếng ngựa gi h vọng khốc kh.


Cn ai thong qua đời lạ mặt
Chiều hắt hiu nắng tắt hoen mờ
Đm di mắt trng về ci bắc
Đn chim buồn lạc cnh bơ vơ.


Gảy khc cuồng ca từ mấy độ
m bổng trầm du dặt cung thơ
Dy phm đứt đn tơ nguyệt lỡ
Trn phm sầu lạnh ngn tay trơ.

NGUYỄN VŨ SINH

 

~~o))((o~~

 

art2all.net