Nguyễn Vũ Sinh

 

 

CHIỀU QUA GIÁO ĐƯỜNG

 


 
Tiếng thánh ca ḥa nhạc
Ngân vang nơi giáo đường
Hương gió mang câu hát
Ḥa cùng những hồi chuông.

Như sưởi ấm yêu thương
Ban đến người trần thế
Cùng câu kinh lời kệ
Ru trong cơi diệu thường.

T́m về nẻo thiện lương
Tẩy trần nơi Bến Giác
Tiếng trầm vang khúc nhạc
Soi tâm thức ngát hương.

Chiều nay qua giáo đường
Trông bao người đi lễ
Vọng thánh nơi tâm thể
Mong dịu nỗi tai ương.

 

Nguyễn Vũ Sinh
(Diên Khánh-22-6-2024)
 


 

~~o))((o~~

 

art2all.net