Nguyễn Vũ Sinh

 

 

 

CHM THƠ HAI CU1/
Gnh xương chồng chất gian lao
Đo bằng mấy ngọn ni cao bn trời.

2/
Chảy bao nhiu giọt mu tươi
Cho dng kh cạn ha bồi thnh sng.

3/
Giọt mồ hi thấm trn đồng
C xanh mu mạ, trổ rng la hoa.

4/
Bao nhiu đi mắt mẹ gi
Lệ tun rơi xuống ngỡ l sng thương.

5/
Đếm qua những hạt lệ buồn
Hỏi trong dng chảy khởi nguồn tự đu.

6/
Mẹ ngồi v tấm o nu
Giờ đy vải c thay mu mới chưa?

 

NGUYỄN VŨ SINH
 

 

~~o))((o~~

 

art2all.net