Nguyễn Vũ Sinh

 

 

 

 

DẤU HẠ XƯA

 


Bờ vai mềm lụa bạch
o trắng mầu thơ ngy
Gi vờn hương tc rối
Nghing một t o bay.


Gt chn hồng bước khẽ
Ngỡ l rung hng cy
Từ hai bn chn b
Thơm dấu con đường ny.


o xưa phai mầu lụa
Nắng a l sn trường
Đ xa rồi một thủa
Cnh phượng buồn bng khung.(Trch bản thảo "Thơ Ngy Xanh")
NGUYỄN VŨ SINH

 

~~o))((o~~

 

art2all.net