Nguyễn Vũ Sinh

 

 

 

DỖ GIẤC TRĂM NĂM

Bn song kề cận mi đầu
Em ơi c bng trăng hầu cạnh ta
Triệu v tinh t thin h
Sao đm di mắt bỗng sa lưng trời.

Em nghe tiếng l vng rơi
V sương khuya rụng bồi hồi trn cy
My tri như lặng đm ny
Nghing bn song cửa chờ by tỏ chi?

Em ru bằng tiếng nhu m
Ngỡ ta ru tuổi xun th cho nhau
Ru tnh dỗ giấc đm thu
Cho trăm năm sợi tc mu bạc phơ.

(28-5-2020)
NGUYỄN VŨ SINH
 

 

~~o))((o~~

 

art2all.net