Nguyễn Vũ Sinh

 

 

GỞI TRIỀN SNG QU


 


Lưu vong kẻ biệt qu người
Ai thn lạc vận giữa đời phong ba
My trời viễn xứ m xa
Ngỡ sương loang trắng ha pha sắc mầu.
Nhn trời cao thẳm my su
Bn chn người đứng biết đu ci bờ
Bao linh hồn nhỏ dật dờ
Bn dng lưu thủy đợi chờ mưa sa.
Lưu vong lệ đẫm quan h
Ai lưu thn gởi qu nh khi my
Người lưu lạc xứ đọa đy
Bn tay thầm tnh từng ngy khổ sai.
Đm nằm mộng mị trần ai
Nhn trăng soi chiếc bng di đổ nghing
Vi tay cắt sợi ưu phiền
Gởi bao phiền muộn bn triền sng qu.

NGUYỄN VŨ SINH

 

~~o))((o~~

 

art2all.net