Nguyễn Vũ Sinh

 

 

HAI NĂM XA PHỐ BIỂN

  

Mai xuống phố ng đời dăm ba pht
Nhn c nương da bạch tuyết m hường
Cho những con đường thn quen thuở trước
Bn chn buồn chập choạng đếm sầu vương.


Dẫu mấy em ngực rực lửa phi trường
Đi c nhắc đi bn chn l bước
Ra pha biển nhn sng cuồng dội ngược
Ngỡ lng mnh hun ht thủy triều dương?

NGUYỄN VŨ SINH

 

~~o))((o~~

 

art2all.net