Nguyễn Vũ Sinh

 

 

 

HUẾ ƠI!

Chi mô buồn rứa Huế ơi
Cho khăn sô trắng cả trời cố đô
Bao hồn hoang thác dật dờ
Vết thương ḷng cũ xóa mờ tan chưa?

Bao vành tang của em thơ
Bao đôi mắt lệ mẹ chờ thâu canh
Mưa bay giăng khắp nội thành
Hồ như giọt lệ dỗ dành hồn hoang?

Ḍng Hương chảy một đời sông
Ngàn năm quấn quưt bên chân Tràng Tiền
Chuông chùa như giải oan khiên
Hồi chuông Thiên Mụ vang thiền tịnh tâm.

Đêm nghe khua nước mạn thuyền
Câu ḥ xứ Huế rơi ch́m đáy sông
Tường thành nội dấu rêu phong
Nghe văng vẳng tiếng bàn chân nữ tỳ!

NGUYỄN VŨ SINH

 

~~o))((o~~

 

art2all.net