Nguyễn Vũ Sinh

 

 

 

KHÚC THƯƠNG CA THÁNG BẢY

 

 


Nghiêng ḿnh trước vạn anh linh
Sá chi xương máu quên ḿnh xả thân
C̣n chăng trên những mộ phần
Khói hương nghi ngút gió phần phật bay.
Thịt da xương của ai đây
Ngỡ phơi chồng chất lên đầy núi cao
Máu anh em, máu đồng bào
Lệ tuôn như suối dâng trào hóa sông.
Bao nhiêu đôi mắt hoài mong
C̣n bao ngấn lệ chảy ṛng chưa khô
Bao nhiêu thân xác hoang mồ
Hồn linh giờ biết dật dờ nơi đâu.
Súng Liên Xô, Mỹ hay Tầu
Đạn nào xuyên cũng chảy mầu đỏ tươi
Xa xa con sóng trùng khơi
Dưới ḷng biển thẳm xương phơi có c̣n?

NGUYỄN VŨ SINH

 

 

~~o))((o~~

 

art2all.net