Nguyễn Vũ Sinh

 

 

MẶT TRỜI

 
Mặt trời! Mặt trời! Mặt trời!
Ta tm tia nắng hong đời ấm m
Chn qua cuối bi đầu ghềnh
Ngn my mờ khuất bn cồn hoa lau.


Ngồi bờ ruộng la nương du
Ngỡ như con th rừng su lạc loi
Như chim la cnh lưng trời
Nhn quanh thấy lạnh mặt người v tri.


Mặt trời, mặt người, mặt trời
Tiếng ai ht giữa lưng đồi lắt lay
Ta như con th xa bầy
Tm tia nắng dọi cuối ngy hong hn.

"Hc B T"-24-8-2020
NGUYỄN VŨ SINH


 

~~o))((o~~

 

art2all.net