Nguyễn Vũ Sinh

 

 

MƯỜI NĂM

 


Mười năm ngồi ngng bn hin
Nhn sn ru a nắng xuyn mi vm
Mười năm con tạo xoay vần
Chẳng cn vương cht bụi trần lấm lem.


Mười năm chm nổi thăng trầm
Đi khi vấp ng t bầm dập thn
Mười năm chn mỏi t rần
Cho ta tạ lỗi đường gần nẻo xa.


Mười năm ngồi ở hin nh
Chiều trng mấy giọt nắng t hong hn
D mai vật đổi sao dồn
Ta cn giữ nụ cười gin hồn nhin.


Mười năm mưa gi triền min
Xoy tm bo lộng đảo xuyn dng đời
Mười năm ngoi ngp hụt hơi
Ta xin cảm tạ bao người thn thương.


"Hc B T"-16h00-17-11-2020
NGUYỄN VŨ SINH

 

~~o))((o~~

 

art2all.net