Nguyễn Vũ Sinh

 

 

NẺO VỀMột cơn quay quắt từ mun trước
Về đậu trn mi chếnh chong say
Giọt no nhỏ xuống cn thẩm thấu
Cho mi kh ướp mộng đời nhau.


Trời vần vũ sương giăng mấy lớp
Trăm hạt sương sa điểm mi đầu
Đời chm nổi sờn vai o bạc
Bước nặng sầu chn hỏi về đu?


Đường thin l qua bao đo dốc
Hai bn bờ đầy những vực su
Nhn xuống chn giy mn vẹt gt
Như ngựa gi l mỏi v cu.


Qu nh ta bn dng sng nhỏ
Pha trời xa xanh bng tre lng
Đi chn bước về trn lối cỏ
Nghe dậy mi hương la chn vng.


17-10-2020
NGUYỄN VŨ SINH

 

~~o))((o~~

 

art2all.net