Nguyễn Vũ Sinh

 

 

NẾU MA THU KHNG C L VNG

  

Nếu ma thu khng c l vng
Sao ta biết được chớm ma sang
Lm sao biết gi heo may rt
Ma hạ đ qua, nắng lửa tn.


Nếu ma thu khng c l vng
Sao em may o đn ma sang
Chờ hồi trống trường ngy khai giảng
Đi chn nhỏ vui bước rộn rng.


Nếu ma thu khng c l vng
Sao ta nhn được dng đoan trang
Bn chn thơ thẩn hng phượng vĩ
Mu lụa trắng bay, mắt mơ mng.


Nếu ma thu khng c l vng
Hồn người sao đắm mộng min man
Lm sao thấy khng gian bng bạc
Biết gi hơi thu lạnh buốt trn?

(08-9-2020)

 

~~oOo~~

 


 

~~o))((o~~

 

art2all.net