Nguyễn Vũ Sinh

 

 

 

N G Ự A  G I

 

 

 

Ti chạy đua với thời gian
Đnh cam phận bởi sức tn kiệt hơi
Như thn ngựa mỏi r rời
Nằm bn chuồng cỏ mơ trời mưa bay.

Thời gian nghiền bnh xe quay
Ti, con ngựa nhỏ nằm lay lắt đời
Bnh xe vũ trụ lun hồi
Vng đời xoy lốc văng ngoi lằn ranh.

Trng trời rợp bng my xanh
V cu đ khuỵu nhn quanh quất đời
Ti, con ngựa đ gi rồi
Lằn roi x ch quất hoi bỏng da.

Mơ mng tiếng v đường xa
Những khi bo lộng phong ba dập dồn
Ti như con ngựa v mn
Nằm trng bụi la my vờn đỉnh cao.

 

 

Nguyễn Vũ Sinh

 

~~o))((o~~

 

 

 

art2all.net