Nguyễn Vũ Sinh

 

 

NHỮNG LT CẮT V HNH

 

Ảnh Ngọc Danh

 

Những lt cắt thời gian khng rt mặt
Sao quất m thầm tựa nht roi đau
Dấu thời gian chẳng thể no băm nt
Sao cứa vết nhăn, tc điểm phai mu.


Lt cắt v hnh khng biết từ đu
Chỉ ẩn nu trong bốn ma thời tiết
Nhưng quất buốt bằng lằn roi khốc liệt
D nhn đời qua lăng knh bảy mu.

"Hc B T"-12-9-2020
NGUYỄN VŨ SINH

 


 

~~o))((o~~

 

art2all.net