Nguyễn Vũ Sinh

 

 

Ở ĐY NHỚ CHI NẮNG PHƯƠNG ĐNG

 

 

 

Ở đy nhớ chi nắng phương đng
o lụa trắng bay m ửng hồng
Nhớ nắng sn trường chiều tan học
Con đường vang tiếng những bn chn.

Ở đy nhớ chi nắng phương đng
Nhớ đi m ngoan lm đồng tiền
Nhớ cnh phượng hồng trời lửa hạ
C ch ve sầu rền rĩ than.

Ở đy nhớ chi nắng phương đng
o thư sinh chưa lấm bụi trần
Những đường chỉ thơm mi mực tm
Ma hạ tn cn ngọn thu phong.

Ở đy sao nhớ nắng phương đng
Lng qu ta c gi hương đồng
Ven bờ sng Ci gian nh nhỏ
Mắt mẹ từng đm ngng đợi trng!(Trch bản thảo "Thơ Ngy Xanh")
NGUYỄN VŨ SINH

 

~~o))((o~~

 

art2all.net