Nguyễn Vũ Sinh

 

 

QU NH
 


Ra đi l để quay về
Nghe mi hơi đất bờ đ cỏ lng
Ban mai g gy thn trang
Tiếng ru kẽo kẹt bn hng tre xanh.

Tnh qu như tiếng dỗ dnh
Ha trong lời gi ha thnh bi ca
Ra đi rồi trở về nh
Nghe mi khi rạ đồng xa ngạt ngo.

Nghe lời ru tiếng ca dao
Ngồi tm lại cht hanh hao nắng h
Ra đi l để quay về
Cho ta nhớ những lời thề hẹn xưa.

(Hocbato-4-5-2022)
NGUYỄN VŨ SINH

 

 

~~o))((o~~

 

art2all.net