Nguyễn Vũ Sinh

 

 

 

 

RƯỢU QU


Mời người nhấp cạn ly ny
Men qu sng snh hương ngy ngất lng
Nghe cười tiếng thủy tinh trong
Hương bay ngan ngt cn nồng vị qu.

NGUYỄN VŨ SINH

(Với Thi sĩ bụi đời, Trần Thoại Nguyn)
"Hc B T"-10h00-25-7-2020

  

~~o))((o~~

 

art2all.net