Nguyễn Vũ Sinh

 

 

 

TẤM O CŨ

 


Tấm o cũ rch xổ tung đường chỉ
Xin hy mi cho sắc mũi kim khu
Người dầm di trn đồng kh nắng chy
Bao thng năm nn manh o bạc mu.

Chiếc o cũ bn tay người giằng x
Mu vải hoa bỗng biến ha sắc nu
Xin v lại đường kim khu kn kẽ
Ủi phẳng phiu chiếc o cũ bạc nhu.

Lm sao v bao tri tim rỉ mu
Nằm kiệt hơi biến dạng những hồng cầu
Đang hấp hối đu cần chi v o
Xin mang về cất kỹ mũi kim khu.


NGUYỄN VŨ SINH


 

~~o))((o~~

 

art2all.net