Nguyễn Vũ Sinh

 

 

TNH SNG
 


 

m i v cuồng nộ
Một đời sng lang thang
D bầu trời dng tố
Vẫn ru bi ct vng.

Hồn sng ngỡ đa đoan
Nn mun đời duyn nợ
Sng v bờ cch trở
Mi luyến nhớ cồn hoang.

Quấn qut bn sa hong
Ngn năm m sng vỗ
Mang tnh yu cực độ
Nn mi vỗ ru bờ.

Cho bi ct nn thơ
Nếu biển khng c sng
Cuộc đời nghe thinh lặng
Im ắng tự bao giờ?

Một đời sng kề bờ
Lời ht ru mi vỗ
Mang uẩn tnh thin cổ
Trắng hoi khc hoang mơ.

Hocbato-19-6-2022
NGUYỄN VŨ SINH
 

~~o))((o~~

 

~~o))((o~~

 

art2all.net