Nguyễn Vũ Sinh

 

 

 

THƠ :

BI THƠ TNH CHO HUẾ / C NHỮNG NGY XƯA RẤT XƯA

BN CHN CỦA MẸ / TƯỞNG HNH BNG MẸ

BN GIN HOA GIẤY

BN KIA / MẮT BIỂN

BIỂN V SNG / ƠI DNG SNG QU TA

BIỆT KHC

CNH DIỀU THƠ ẤU

CHIẾC TU L MO CAU

CHIỀU BA MƯƠI

CHO ANH / NGY NỌ

CHM THƠ BỐN CU

CHM THƠ HAI CU  #1

CHM THƠ NGẮN

CHT BNG KHUNG KHI QUA THNH CỔ DIN KHNH

C AI THẤY G KHNG

CỎ L CN NGOAN  ( Đặng Vương Qun / Tm Thư )

DẤU HẠ XƯA

DẤU THỜI GIAN

DNG SNG ĐẮK BLA VẪN CHẢY

DỖ GIẤC TRĂM NĂM

ĐI QUA / RỒI MAI CHN BƯỚC HNH QUN

ĐIỆN THOẠI BUỒN

ĐƠN GIẢN / KHC RU ĐM

EM NGỰ CI ĐỜI TA ( Nhạc Mộc Thing )

GẢY ĐN LN HỠI NGƯỜI TRI KỶ

GIẤC MƠ

GỞI TRIỀN SNG QU

GỬI NẮNG SN TRƯỜNG

HAI NĂM XA PHỐ BIỂN

HAI PHƯƠNG

HẢI U

HUẾ ƠI

HƯƠNG TNH / LỜI TNH / NẾU CI NHN GIAN VẮNG ĐN B

KHNH VĨNH NGY TRỞ LẠI

KHI BO TAN / V ĐU / SAU CƠN MƯA LŨ

KHI XA LỚP / LỜI G NH QU

KHC RU NGY XANH

KHC THƯƠNG CA THNG BẢY

KINH TNH CHO HIỀN TH

Cu kinh tnh / Cho mi em nở đa xun th / D nắng chiều phai a /

Hong hoa / Mặc nhin / Thơ cho hiền th / Trầm tch

KINH TNH CHO HIỀN TH #2

Từ thuở ngy xanh / Lời tnh vọng mi trăm năm / Thi ghi khắc dấu tri tim hồng

KINH TNH CHO HIỀN TH #3

Hy ngồi xuống đy / Bi cho thời ln lo / Thơ thời ln lo

K ỨC MA ĐNG ( Hoang Hac Nguyen )

K ỨC MA ĐNG  ( Mộc Thing )

K ỨC RỜI / CN NHỚ NGN NĂM LỆ MU XƯƠNG

LẶNG

LU LẮM KHNG VỀ THĂM KHNH VĨNH

LỜI KHẨN CẦU CỦA CON DẾ NHỎ

LỜI NGƯỜI ĐNG TR

LỜI THP CHUNG NH THỜ CỔ

LỜI TỰ TNH CỦA BIỂN

LỬA

MU NHỚ / NƯỚC MẮT MẸ KHNG CN ĐỂ CHẢY

MU THỜI GIAN / DẤU LẶNG

MẮC NỢ TRẦN GIAN

MẮT ĐỎ  ( Hoang Hac Nguyen )

MẶT TRỜI

MY TRI ĐẦU NI

MIỀN NHỚ  ( Hoang Hac Nguyen )

MIMOSA VNG

MỘT NHNH SNG XƯA

MA SANG

MƯA CUỐI MA / ĐƯỜNG VỀ

MƯA HUẾ

MƯA TRN NGỌN TNH

MƯỜI NĂM

NĂM BI TỨ TUYỆT

NẺO VỀ

NẾU CI NHN GIAN VẮNG ĐN B  ( Mộc Thing )

NẾU MA THU KHNG C L VNG  ( Mộc Thing )

NGY BIỆT PHỐ

NGY DI NHƯ SỢI KHI MONG MANH

NGY SAU

NGHĨ VỀ HẠT

NGŨ NGN / CẦN

NGỰA GI

NGƯỜI Ở MỘT PHƯƠNG TA MỘT PHƯƠNG

NHN NGY GIỖ MẸ

NHỮNG CNH PHƯỢNG

NHỮNG CON SỐ CHƯA C LỜI GIẢI

NHỮNG ĐỨA TRẺ LỚN LN TỪ CHIẾC THNG C REM

NHỮNG MẢNH VỠ

NHỮNG SẮC MU QU HƯƠNG

NHỮNG LT CẮT V HNH

Ở ĐY NHỚ CHI NẮNG PHƯƠNG ĐNG

PHỐ BIỂN ( Nhạc Mộc Thing )

QU LNG

QU TI V CNH C / TẠ LỖI VỚI QU NH

RỒI MAI ANH VỀ AI ĐƯA ANH

RƯỢU QU / NNG LY VỚI "THI SĨ BỤI ĐỜI" TRẦN THOẠI NGUYN

SỢ THƯƠNG EM CHẲNG ĐỦ / EM NGỰ CI ĐỜI TA

TA CN G LẠI CHO HM NAY

TẤM O CŨ

THNH ĐƯỜNG

THNH PHỐ NGN HOA

THUỞ TẬP TỄNH LM THƠ

THƯA MẸ CON VỀ / CHỊ TI

TIẾNG THING LING / L BA CỦA MẸ

TM ĐU NẺO VỀ

TRĂNG VỀ PHỐ

TRN NGN TAY TRƠ

TRỜI THNG MƯỜI TM ĐU GIỌT MƯA NGU

TƯỞNG RẰNG

VỀ DẠO MIỀN TY/ VỀ MIỀN TY

V ANH KHNG L GI

XIN TRẢ CHO ĐỜI

XIN TRẢ CHO ĐỜI ( Nhạc Mộc Thing )

 

~~o))((o~~

 

VĂN

G HNH KHẤT VĨ ĐẠI / ANH ĐỨNG NGN NĂM ...

 

 

 

art2all.net