Nguyễn Vũ Sinh

 

 

TRN NGN TAY TRƠ

 Hồn ta đau, hồn người cũng sầu
Như loi chim ht lạc bầy nhau
Như ma trăng khuyết, vầng trăng a
Đm qu leo lt mảnh trăng nhu.


Chim thanh gy cnh ht lời đau
Lạc ma di tr tiếng ku sầu
Ta nghe ai ht trong lời gi
Tm hoi chẳng thấy bng người đu?


Người ở đu, trời nhỏ mưa mau
Ta nghe vai o thấm bạc mầu
Xe mười ngn tay nằm co quắp
Lng ngng vuốt ln tc bạc đầu.


(12-8-2020)
NGUYỄN VŨ SINH
 

 

~~o))((o~~

 

art2all.net