Nguyễn Vũ Sinh

 

 

TRNG VỜI O TIỂU THƯ
 


 

Ngy xưa cn đi học
Trng vời o tiểu thư
Dải lụa thơm nguyn khiết
Bay vương cả hương người.


o trắng mu tinh khi
Bờ vai bung tc xa
Tan học về qua ng
Như my trắng gc trời.


Ta về bn ni đồi
Xa rồi hng phượng vĩ
Bt nghin v cặp vở
Tuổi học tr ngy thơ.


Trời Ty nguyn mơ hồ
Đm hỏa chu mắt đỏ
Ngỡ trăm dng lệ nhỏ
Rơi trn l ngn kh.


Trng vời o tiểu thư
By giờ nghe xa lắm
Chỉ thấy trời my trắng
Bay qua ci đời hư.

 


(Trch bản thảo "Thơ Cho Ngy Xanh")
Hocbato-25-4-2022

NGUYỄN VŨ SINH

 

~~o))((o~~

 

art2all.net