NHƯ PHƯƠNG
 

 

MẸ HIỀN  

 

Dầu tuổi đời ta trên bảy mươi,
Nhớ mẹ lòng vẫn thấy chơi vơi,
Hễ làm con, ai quên tình Mẹ
Tháng Năm về, nước mắt mặn môi.

Mấy mươi năm mẹ từ giã con,
Chỉ một lần thăm mộ trên non
Xa xôi, hướng về xin lạy Mẹ
Vi con đi, mẹ cũng mỏi mòn.

Muốn viết nhiều mẫu tử thiêng liêng,
Nhưng tay con run, dậy ưu phiền
Con đã khóc như ngày mẹ mất
Trong bao đêm, tâm hồn ngả nghiêng!

Lúc thất vọng, gọi Mẹ bao lần
Mẹ giúp con, sức mạnh tinh thần,
Con đầu thuyền, Mẹ cầm tay lái,
Dẫn dắt con khỏi chốn phân vân,

Nhớ Mẹ, nước mắt con chảy dài,
Một cành hoa dâng Mẹ ngày mai
Xin Mẹ lau nước mắt con đêm tối
Làm ấm lại, mùa Xuân chưa phai !

Như Phương.
Mùa Lễ Mẹ 2020

 

 

 

art2all. net