Ninh Giang Thu Cúc
 

ĐỌC KIỀU

THƯƠNG KHÁCH VIỄN PHƯƠNG

Nhà Xuất Bản Văn Hóa Văn Nghệ 2019

Ninh Giang Thu Cúc ngtc.huonglong@gmail.com

 


 

LỐI VÀO
 

Kính thưa quư độc giả

Với tập sách nhỏ nầy – tác giả không hề nghĩ đó là công tŕnh nghiên cứu mà chỉ xin được gọi là nén tâm hương, là tấc ḷng cảm cựu dâng lên anh linh của người thiên cổ, biểu tỏ sự ngưỡng mộ thi tài và xin được chia sẻ nỗi đau đời, đau người của tiền nhân và hậu học.

Sở dĩ không gọi là công tŕnh nghiên cứu về Nguyễn Du v́ tôi không làm theo hệ thống chương mục của tổng thể tác phẩm, mà chỉ viết theo ngẫu cảm của người đọc đối với mỗi nhân vật trong tác phẩm Đoạn Trường Tân Thanh. Lại nữa, tôi cũng là một cá thể quanh năm đau yếu – khi viết đề tài này là tôi đang nằm tại chỗ, v́ xẹp cột sống lưng và bao chứng bệnh khác – phải chăng là đồng bệnh tương liên???

Về trích dẫn thơ trong Truyện Kiều, chúng tôi dùng bản của cụ Đào Duy Anh, đă đối chiếu với hai bản của cụ Bùi Kỷ và cụ Tản Đà.

Trân trọng gởi lời cảm ơn đến các tác giả (đă khuất hay đang c̣n) đă có những bài viết về cố tác gia Nguyễn Tiên Điền mà tôi đă đọc, đă tham khảo, và các nhà thơ đương đại mà có thơ tôi đă trích dẫn trong tập sách nầy. Đúng ra, phải có một danh mục sách tham khảo, nhưng xin được thông cảm cho điều kiện sức khỏe của tôi hiện giờ.

Xin cảm ơn cuộc đời, cảm ơn tất cả, cảm tạ anh linh danh nhân văn hóa của đất nước Việt Nam: cụ Nguyễn Du.

Nguyện cầu mười phương chư Phật và Quốc tổ Việt Nam hộ tŕ cho dân tộc nầy và toàn thể nhân loại được sống trong ḥa b́nh an lạc. Quên hận thù mà chỉ có yêu thương!

 

Trân trọng!

Ninh Giang Thu Cúc

 

~~oOo~~

 

MỜI ĐỌC:

 

- VÀI CẢM NGHĨ VỀ ĐỌC KIỀU THƯƠNG KHÁCH VIỄN PHƯƠNG  ( Doăn Lê )

- ĐỌC KIỀU: THƯƠNG "KHÁCH VIỄN PHƯƠNG"

- KIM TRỌNG, THÚY KIỀU, KHÁCH VIỄN PHƯƠNG, TỪ HẢI -

                                                    SỰ KƯ THÁC CỦA NGUYỄN DU

- SAO NỠ QUÊN MỘT TẤC L̉NG

- THƯƠNG LẮM THÚY KIỀU ƠI

- VÔ CÙNG

 

~~oOo~~

 

MỤC LỤC
 


• LỐI VÀO.......5
• Vài Cảm Nghĩ Về “ĐỌC KIỀU THƯƠNG KHÁCH VIỄN PHƯƠNG”.......7
• ĐỌC KIỀU THƯƠNG "KHÁCH VIỄN PHƯƠNG”......20
• MỘT CẶP “SÁU TÁM” ĐỆ NHẤT TÀI HOA ..... 33
• KIM TRỌNG, THÚY KIỀU, KHÁCH VIỄN PHƯƠNG, TỪ HẢI -

  SỰ KƯ THÁC CỦA NGUYỄN DU.....35
• HOẠN THƯ GHEN V̀ YÊU...... 49
• MỘT VÀI THẰNG CON CON SAU CHÂN NGỰA CỦA KIM TRỌNG .....57
• T̀NH CHỊ DUYÊN EM HAY SỰ HY SINH THẦM LẶNG CỦA THÚY VÂN ..... 59
• QUAN CHỨC VÀ VƯƠNG ĐẠO .....66
• THÚY KIỀU – ĐẠI DIỆN NHỮNG SỐ PHẬN BẤT HẠNH.... 72
• CỤ NGUYỄN DU VIẾT TRUYỆN KIỀU LÚC NÀO VÀ Ở ĐÂU?.... 80
• MĂ GIÁM SINH, TÚ BÀ, SỞ KHANH - TỒN TẠI MỌI THỜI ĐẠI.... 87
• VÀI VẾT XƯỚC NHỎ TRONG KHỐI NGỌC LỚN TRUYỆN KIỀU ....89
• VÔ CÙNG..................97
• THƯƠNG LẮM THÚY KIỀU ƠI .....98
• CẦM SẮT LỠ LÀNG....99
• HÈN ....102
• HỒI KẾT CUỘC.....106
• SAO NỠ QUÊN MỘT TẤC L̉NG ...108
• LỜI KẾT CHO CUỘC T̀NH GIỮA TÁC PHẨM VÀ NGƯỜI ĐỌC....110
• HAI BÀ TRƯNG......112
• BÀ TRIỆU......13
• NHỚ Ỷ LAN......114
• CÔ GÁI HÁI DÂU VƯỜN THỔ LỖI ....15
• CHUYỆN T̀NH CỦA LƯ THÁNH TÔNG VÀ Ỷ LAN .....117
• CẢM ĐỀ “NGUYỄN THỊ LỘ” TRONG TÁC PHẨM

  “NỮ SĨ VIỆT NAM” CỦA NHƯ HIÊN NGUYỄN NGỌC HIỀN.....120
• THĂNG LONG.....123
• THĂNG LONG – TRÁI TIM MỞ NGƠ .....124
• ĐI GIỮA L̉NG HÀNỘI.....126
• CẢM ĐỀ:

     “LỄ NGHI HỌC SĨ NGUYỄN THỊ LỘ VỚI THẢM ÁN LỆ CHI VIÊN” .....128
• TÀI HỌA.....130
• NỖI ĐAU NGH̀N NĂM ......133
• SẮC TÀI HỆ LỤY.....134
• NGẬM NGÙI OAN SAI .....135
• TỎ THÀNH TÂM..... 137
• ĐẠO ĐỜI SÁNG MĂI TRẦN GIA .... 138
• T̀M VỀ LINH ĐỊA.... 140
• TRÔNG VỀ CỐ QUẬN .... 142
• NGỌC HÂN CÔNG CHÚA .....143
• HUYỀN TRÂN CÔNG CHÚA .....146
• BÙI THỊ XUÂN.... 147
• MẪU HẬU NGUYỄN THỊ ĐỊNH .....148
• BÀ MAI THỊ VÀNG.....149
• TƯỞNG NHỚ BÀ ẤU TRIỆU LÊ THỊ ĐÀN .....150
• TRI ÂN NỮ SỬ ĐẠM PHƯƠNG ....152
• TƯỞNG NHỚ NHẤT CHI MAI .....154
• NỮ SĨ ĐOÀN THỊ ĐIỂM..... 55
• BÀ HUYỆN THANH QUAN ..... 156
• ĐỨNG BÊN HỒ HỒ XUÂN HƯƠNG Ở ĐÀLẠT.....157
• TRẦN B̀NH TRỌNG.....158
• VUA QUANG TRUNG .....159
• TRẦN QUỐC TOẢN.....160
• PHÙ ĐỔNG THIÊN VƯƠNG .... 161
• ĐINH TIÊN HOÀNG .....162
• LÊ LỢI......63
• NGUYỄNTRĂI......164
• TRẦN QUỐC TUẤN....165
• PHẠM NGŨ LĂO......166
• NHỚ NGƯỜI MỞ CƠI ....167
• TÁC PHẨM CHÍNH CỦA NINH GIANG THU CÚC.....173  

Trang Ninh Giang Thu Cúc

art2all.net