Ninh Giang Thu Cc
 

 

 

MU THỜI GIAN

 


 

Niềm đau nước chảy qua cầu
Ngồi m nỗi nhớ bạc mu thời gian
Thương người nửa kiếp lang thang
Đng xim o mỏng h mang ngự hn
Cng lưng thn phận đi hoang
Nẻo về tt tắp điu tn vườn xưa
Lun hồi chừng ấy nắng mưa
Th thi... rũ o sớm trưa ngại g.

Ninh Giang Thu Cc

 

 

 


 

Trang Ninh Giang Thu Cc

art2all.net