DAVID LAN PHAM, F.A.B.I.

 

The Unknown Heroes


Vietnamese poem: Anh Hung Vo Danh
Author: Dang Phuong, pen name of Dr. Nguyen Ngoc Huy (1924- 1990)
Translation: David Lan Pham, F.A.B.I.


 

 

They were the unknown heroes,
Who lived silently in the immense darkness
Without enjoying any light of glory.
But they served their country courageously and devotedly.
****
Thousands of years ago they were those people,
Who cleared forests, split mountains, filled up alluvial fields,
Turned the wildly deserted sandy lands
Into a splendid country.
****
They weren't scared of any dangerous paths.
Without flinching from the long way, they crossed rolling mountains enthusiastically.
In the solitude, silently they prepared
The March to the South to enlarge their country.
****
When their dear country moved under the invaders’ boots,
They were those people, who danced
In smoke and fire and found their death
To defend their Homeland’s Freedom
****
In combat they didn’t care multiple hardships.
They laughed at danger, challenged hardship.
The dead had their flesh and bone sacrificed.
The alive kept their zeal immotile.
****
It’s time for their country to escape danger.
Refusing interests and glory,
Throwing their swords they returned to their native villages
To revive their life in darkness.
****
They were the unknown heroes.
In war time and in peace time as well,
Keeping their persistent bravery and sacrifice
They offered their pure life to their dear country.
****
Their work wasn’t written in the book of history.
They had neither honor rolls nor names on the stone stele.
Their graves were abandoned and fallen into oblivion.
No-one came there to pray with offerings.
****
Their blood infiltrated in the entrails of the Earth.
Their flesh and bone mixed with the mountains and rivers,
Their soul mixed with their virgin faith and loyalty.
Such combination made the Viet people’s Spirit.
Anh Hùng Vô Danh

ĐẰNG PHƯƠNG NGUYỄN NGỌC HUY (1924- 1990)

Họ là những anh hùng không tên tuổi
Sống âm thầm trong bóng tối mênh mông
Không bao giờ được hưởng ánh quang vinh,
Nhưng can đảm và tận t́nh giúp nước.
****
Họ là kẻ tự ngh́n muôn thuở trước
Đă phá rừng, xẻ núi, lấp đồng sâu
Và làm cho những đất cát hoang vu
Biến thành một dải san hà gấm vóc.
****
Họ là kẻ không nề đường hiểm hóc,
Không ngại xa, hăng hái vượt trùng sơn
Để âm thầm chuẩn bị giữa cô đơn
Cuộc Nam Tiến mở giang san lớn rộng.
****
Họ là kẻ khi quê hương chuyển động
Dưới gót giày của những kẻ xâm lăng
Đă xông vào khói lửa quyết liều thân
Để bảo vệ Tự Do cho Tổ Quốc.
****
Trong chiến đấu, không nài nề muôn khó nhọc
Cười hiểm nguy, bất chấp nỗi gian nan,
Người thất cơ đành thịt nát xương tan
Nhưng kẻ sống ḷng son không biến chuyển.
****
Và đến lúc nước nhà vui thoát hiểm
Quyết khước từ lợi lộc với vinh hoa.
Họ buông gươm quay lại chốn quê nhà
Để sống lại cuộc đời trong bóng tối.
****
Họ là kẻ anh hùng không tên tuổi
Trong loạn ly như giữa lúc thanh b́nh
Bền một ḷng dũng cảm, chí hy sinh
Dâng đất nước cả cuộc đời trong sạch.
****
Tuy công nghiệp không ghi trong sử sách
Tuy bảng vàng bia đá chẳng đề tên,
Tuy mồ hoang xiêu lạc (phiêu dạt) dưới trời quên
Không ai đến khấn nguyền dâng lễ vật.
****
Nhưng máu họ đă len vào mạch đất,
Thịt và xương trộn lẫn với non sông
Và anh hồn chung với tấm t́nh trung
Đă ḥa hợp làm linh hồn giống Việt.


 

 

Trang Phạm Đ́nh Lân

art2all.net