DAVID LAN PHAM, F.A.B.I.

 

At This Time

 At this time yellow ‘mei’ (1) are blossoming
Princess Spring is coming.
One more year is gone.
I don’t know I get old.
****
At this time my father rests in peace
In a silent grave
In a frigidly quiet country
Where resound continual murmurs.
****
At this time my country is plunging
Into an eternal sleep of stagnation,
Injustice and abomination,
Misery and privation.
****
At this time there are many graves
Covered with withered grass.
The dead don’t have any complaint
For life is only sand and dust.
****
At this time my mother is awake,
Looking at the perfumed incense smoke,
She feels something sickening
For her children are far away from home.
****
I know you still remember, Mother,
Like-dream family dinners,
Faded sunlight at sunset,
Moonlight in the late night,
And all the past peaceful life.
****
I know you are crying
For missing your dear children.
You burst in tears of joys
For you find a happy Spring?

 


(1) Mei (Mandarin), Mai (Vietnamese)- scientific name for Mai: Ochna harmandii. Scientific name for Mei : Prunus mume. 

GIỜ NÀY

Giờ nầy mai vàng nở.
Chúa Xuân đă đến rồi.
Thêm một năm trôi qua.
Tôi không biết ḿnh già.
****
Giờ nầy CHA tôi nghỉ
Trong nấm mộ âm thầm
Trên quê hương giá lạnh
Văng vẳng tiếng th́ thầm.
****
Giờ nầy quê tôi ngủ,
Một giấc ngủ ao tù,
Bất công và kinh hăi
Khổ sở với bần hàn.
****
Giờ này nhiều nấm mộ
Phủ cỏ úa khô vàng.
Người chết không oán than
Đời chỉ là cát bụi.
****
Giờ nầy MẸ tôi thức,
Nh́n hương trầm khói toả
Mẹ chán nản buồn nôn
V́ con cái xa nhà.
****
Con biết MẸ c̣n nhớ
Buổi cơm chiều như mơ,
Cảnh hoàng hôn tắt nắng,
Ánh trăng khuya vằng vặc,
Cảnh êm đềm đă qua.
****
Con biết MẸ đang khóc
V́ MẸ nhớ đàn con.
MẸ bật khóc v́ vui
MẸ t́m thấy mùa Xuân?

 

Phạm Đ́nh Lân, F.A.B.I.

 

 

 

Trang Phạm Đ́nh Lân

art2all.net