DAVID LAN PHAM, F.A.B.I.

Due to a boatman's chant only

Vietnamese poem: Chỉ Tại Một Cu H
Author: Dang Ngoc Le Khanh
Translation: David Lan Pham, F.A.B.I.

 


There was a Hue buried in my memory.
Hanging on my shoulders my juvenile hair hid my celestial- blue dream.
The red flamboyant petals closed their eyes shyly.
They seemed to wait for something in the poetry pages
*
The poetry pages wandered indefinitely.
Crossing the Truong Tien Bridge I was stupefied by the fresh wind,
By the camphor trees- lined streets.
Todays sunlights remind me of the pasts
*
The pasts sunlights chased one another with turbulence.
They followed our footsteps on the verandah floor.
The Thien Mu Stupa was their silent accomplice.
It claimed to bow its top to look at itself in tranquil water.
*
Tranquil water rippled slightly
Around a floating sampan,
Contemplating dim mountains and hills dreamfully,
Hoping to follow the clouds to reach the horizon end.
*
Here are some sobs at the horizon end.
It is no reason that I miss Hue deeply.
It is due to an unknown chant
From a boatman on the far away river.


 

 

 

 

Chỉ tại một cu h

 

C một Huế vi trong k ức
Tc ngang lưng giấu mộng xanh lơ
Những cnh phượng thẹn thng khp mắt
Nằm đợi chờ trn những trang thơ

Những trang thơ lang thang v định
Qua Trường Tiền ngẩng mặt gi đa
Con đường quen hai hng long no
Nắng by giờ nhớ nắng ngy xưa

Nắng ngy xưa đuổi nhau nghịch ngợm
Theo bước chn ln những bậc thềm
Thp Thin Mụ lặng cm đồng la
Vờ nghing mnh soi nước dịu m

Nước dịu m lăn tăn rất nhẹ
Quanh con đ đang lững lờ tri
Mơ mng ngắm ni đồi mờ ảo
Ước theo my về cuối chn trời

Cuối chn trời chừ đy thổn thức
Khi khng m nhớ Huế v cng
Chỉ v một khc ca ai gởi
Vướng giọng h vời vợi trn sng

Đặng Lệ Khnh

 

 

 

Trang Phạm Đnh Ln

art2all.net