DAVID LAN PHAM, F.A.B.I.

 

Friend

Since our childhood
We have known the war.
Walking on a deserted path in our village
We talked about our country.
****
When we grew up
We separated from each other.
Those talks entered our memory
As our childhood innocent ideals.
****
After twenty years of separation
You came back to the old place to see me.
That night we didnt sleep.
We kept on talking about our country.
****
How sad our country was!
Perpetual bloodshed!
Abandoned rice fields!
Nothing but devastation!
****
Bombs burst in the villages
Bullets whistled through the cities.
There were sobs and lamentations
Even in the mountains.
****
You returned to your combat unit.
A few years after the war end
You came back to see me
In my old house.
****
You looked indecisive
Between war and peace?
Freedom and banishment?
Homeland and separation?
****
I kept silent without a word.
You had a cup of tea,
The echo of the past
Which couldnt ever come back to us.
****
Time flew by silently,
Suddenly I learned you died
On the edge of a jungle
By a spring on a rainy evening.
****
In the Yellow Spring
Did you know I left our ancestral land on a moonlit night?
I hope you never ask me
Why I left our country in its stormy days?BẠN

Tụi mnh biết chinh chiến
Ngay từ thuở ấu thời.
Trn đường qu thn vắng
Mnh ni chuyện nước mnh.
****
Khi hai đứa trưởng thnh
Chng mnh xa cch nhau.
Chuyện ngy xưa len su k ức
L tưởng ngy thơ thuở ấu thời.
****
Hai mươi năm xa cch
My trở lại thăm tao.
Đm ấy mnh khng ngủ,
Lại ni chuyện nước mnh.
****
Qu mnh sao buồn qu!
Mu vẫn đổ triền min!
Nhiều đồng xanh hoang phế!
Vạn sự chỉ ph tn.
****
Bom nổ trong thn vắng,
Đạn ro khắp thị thnh
Trn non cao ni thẳm
Cũng c tiếng thở than.
****
My trở về đơn vị.
Vi năm tn cuộc chiến
My trở lại thăm tao
Cũng tại căn nh cũ.
****
My c vẻ do dự
Chiến tranh v ha bnh?
Tự do v đầy ải?
Đất nước v biệt ly?
****
Tao khng ni một lời.
My uống tch tr thơm,
Dư m của qu khứ
Mi mi khng trở về.
****
Thời gian lặng lẽ qua
Tao hay tin my mất
Bn suối vắng ven rừng
Một chiều mưa ảm đạm.
****
Dưới tuyền đi my biết
Tao đ rời đất tổ
Vo một đm sng trăng?
Tao vẫn hằng hy vọng
My đừng bao giờ hỏi:
Sao bỏ nước ra đi
Ngy qu hương ging bo?

 

Phạm Đnh Ln, F.A.B.I.

 


 

TRI KỈ
 

Vốn tri kỉ, hai thằng từ thuở nhỏ,
Chiến tranh về dạo đ xm xn xao.
Đường quanh co thn vắng bước bn nhau
Hai thằng đ đổi trao chuyện đất nước.

Theo năm thng tuổi đời khng dừng bước,
Cuộc đời người đến lc phải xa nhau .
Lời ngy ng thuở b nhớ hm no
Vẫn cn khắc đậm mu trong hai đứa.

Khng tin tức hai mươi năm di mu lửa
Bỗng một ngy mầy g cửa thăm tao
Một đm di thức trắng chuyện bn nhau
Mi tm sự, mầy tao bao chuyện kể.

Chuyện đất nước tang thương nhầy mu lệ
Bom đạn rơi, thế hệ xc chất chồng.
Bao nh hoang vườn trống khắp ruộng đồng,
Trong cuộc chiến mạng người i! rất rẻ.

Tri đạn pho sn trường tung xc trẻ
Tiếng đạn bay ro rắt suốt đm ngy
t tiếng than, nước mắt mẹ lăn di.
Ni rừng thẳm, chau my bom đạn xới.

Mầy trở lại chiến trường trong lửa khi
Cuộc chiến tn sau đ chỉ vi năm.
Mầy lại về chốn cũ để tm thăm
Bn đn lạnh tụi mnh buồn tm sự.

Mầy do dự đắn đo
T đy hay tự do ?
Ra đi hay quyết tử ?
Trăm mối như tơ v !

Tao im lặng buồn xo khng thể ni
Vn v mi chn tr mầy chờ đợi
Dư m xưa vời vợi cứ vo tri
Như cnh chim heo ht tận cuối trời !

Trong cơ cực, thời gian tri chậm qu !
Được tin mầy gục ngả ni rừng xa.
Tiễn đưa mầy chỉ tiếng suối chim ca
Mưa xun tưới, sương sa mầy c lạnh ?

Dưới suối vng hiu quạnh chắc mầy hay
Tao bỏ nước một đm đầy trăng sng.
Giữa trng khơi, mang mng nhớ lời mầy :
Th l chết, hơn t đy tm tr !


Mailoc ( thot dịch v cảm tc )
Cali 01-10-17

 

 

 

Trang Phạm Đnh Ln

art2all.net