DAVID LAN PHAM, F.A.B.I.

 

IN MEMORY

  

I bow my head in memory
Of the proud soldiers,
The patriots
And those who were fallen.
*
How glorious and courageous
The soldiers were!
They died for their homeland
Without either statue or tombstone.
*
Listening to the call of their rivers and mountains,
Enthusiastically they started their departure,
Leaving their comfortable life behind,
Throwing away their golden age
To accept any hardship,
Imprisonment and banishment,
Dance in the smoke of cannons,
And make friends with thorny life.
*
They embellished their rivers and mountains
With their bones and blood
Without any regret
For they died for their country.’s survival.
*
They didn’t live for their own life
But for their posterity,
Their homeland’s peace and glory,
Their Vietnamese people,
Their happiness,
Their country’ s peace,
Justice for mankind,
The eternal truth,
The torch of conscience
Enlightening all the peoples in the world.
*
They were fallen with their smiles
In the abandoned graves,
In the virgin jungles and dark mountains,
Along certain paths of our country.
*
Their souls stay here,
In the wind and smoke of incense
In the musical sounds of requiem
And the farewell bell ring.
Adieu! Dear patriots!
In memory of you all
Who were fallen
For the sake of our country’s glory.

DAVID LAN PHAM, F.A.B.I.

 

TƯỞNG NIỆM

Tôi cúi đầu tưởng niệm
Những người đă nằm xuống,
Những chiến sĩ kiêu hùng
Và những người yêu nước.
****
Vinh quang và can đảm
Những chiến sĩ hào hùng
Hiến thân cho Tổ Quốc
Không bia đá tượng đồng.
****
Theo tiếng gọi núi sông
Họ hăng hái lên đường
Từ bỏ đời nhung lụa,
Vất bỏ tuổi mộng vàng,
Nhận kiếp đời gian khổ,
Tù đày và xiềng xích,
Tung tăng trước khói pháo
Làm bạn đời chông gai.
****
Họ tô điểm núi sông
Bằng xương trắng máu đào
Không mảy may hối tiếc
V́ họ đă quyết tử
Cho Tổ Quốc trường tồn.
****
Họ không sống hôm nay
Mà sống cho ngày mai,
Cho vinh quang đất nước,
Cho ḥa b́nh nước Việt,
Cho Hạnh phúc bản thân,
Công lư cho nhân loại,
Soi sáng khắp thế nhân.
****
Họ mỉm cười nằm xuống
Trong ngôi mộ hoang tàn
Trong rừng sâu núi thẳm
Khắp nẻo đường quê hương.
****
Hồn họ vẫn đâu đây
Trong hương trầm gió thoảng
Giữa tiếng nhạc cầu hồn
Và hồi chuông vĩnh biệt.
****
Giă biệt người yêu nước!
Tôi âm thầm tưởng niệm
Những người đă nằm xuống
Cho đất nước quang vinh.

 

PHẠM Đ̀NH LÂN, F.A.B.I.

 

 

Trang Phạm Đ́nh Lân

art2all.net