Trang Phạm Đ́nh Lân

 

 

The Old Mother

DAVID LAN PHAM, F.A.B.I.

Sitting on a chair, the old mother
Looked forward to her dear son.
In the faraway horizon
The rivers seemed to be dried up;
The mountains eroded.
One day went by.
So did another day.
Sadly she looked at
The sunlight fading at sunset.


Sighing with fatigue,
She slept unconsciously in the moonlight.
In the quiet and somber night,
She raised her voice happily:
Here you come back, son!
My dear son! Stay here with me!

The dog barked at the moon.
The old mother was awake with joy:
My son comes back!
The dog barks in the front yard!


The night remained quiet and dark.
The insects groaned.
The old mother lit a lamp,
Trying to see her lovely son.
She was lonely by the flickering lamp.
Lighting an incense stick,
She raised her voice praying:
At the sunset of my age,
I have only one hope
Of seeing my son one more time
To tell him some motherly tender words
So that I should leave the world without any regret.
I have separated from my son for a long time!

 


BÀ MẸ GIÀ

PHẠM Đ̀NH LÂN, F.A.B.I.

Bà mẹ già ngồi mỏi mắt trông con,
Chân trời xa sông núi đă cạn ṃn.
Một ngày qua rồi một ngày qua
Me u buồn nh́n hoàng hôn tắt nắng.


****
Tiếng thở dài mẹ ngủ thiếp dưới trăng.
Đêm vắng lặng mẹ vui mừng cất tiếng:
Con đă về, ở lại đây với mẹ!
Chó sủa trăng mẹ vui mừng thức giấc
Con tôi về! Chó sủa ở ngoài sân!


****
Đêm vắng lặng tiếng côn trùng rên rỉ.
Mẹ thắp đèn cố t́m bóng con yêu.
Đốt nén hương mẹ cất tiếng nguyện cầu:
Tuổi hoàng hôn 
Con chỉ c̣n một ước vọng
Thấy lại con yêu 
Dù chỉ một lần thôi
Nói với con 
Lời dịu hiền từ mẫu
Rời dương thế 
Con không c̣n hối tiếc.
Lâu lắm rồi con xa cách con yêu.

 

 

 

 

art2all.net