DAVID LAN PHAM, F.A.B.I.

 

The Silent Sea

 

The beach becomes deserted
Chilly dew begins to fall
The North wind blows coldly
The sea waves roar off shore.
****
In the nocturnal darkness
They sit side by side,
Talking about their childhood
And their teenage years.
****
No more golden childhood!
No more hopes and dreams!
Since the war end
They have known only their diaspora.
****
After years of bloodshed
Their country is still there.
Their friends are still there.
Everybody remains miserable.
****
War and poverty,
Hatred and amorality,
Injustice and violence
Tear up their dear country.
****
They deplore the seniors fates,
Have pity on the widows.
How bitter they feel when seeing their kids
In their premature shame and misery.
****
Our countrys fate remains dark
Like tonights darkness.
Our people keep on suffering
As well as our ancestors in the past.
****
What will be tomorrow?
Will it be dawn after a long night?
Where does sea water flow?
Doesnt it flow in a closed circle?
****
Its too late, darling!
Lets go back home.
Dont let your words
Be water under the bridge.

 

PHẠM ĐNH LN, F.A.B.I.  Biển lặng
 

 

Biển về đm vắng lặng,
Sương lạnh bắt đầu rơi.
Gi bấc lạnh lng thổi.
Ngoi khơi biển tht gầm.
****
Trong mn đm dy đặc
Hai người tựa vo nhau
Ni về thời thơ ấu
V cuộc sống đi mươi.
****
Tuổi xanh khng cn nữa!
Mộng ước cũ qua rồi!
Chiến tranh vừa chấm dứt,
Tổ Quốc lại la xa.
****
Sau bao năm đẫm mu
Đất nước vẫn cn đy,
Bạn b vẫn cn đ,
Người người vẫn lầm than.
****
Chiến tranh v ngho khổ,
Hận th v băng hoại,
Bất cng v bạo lực
Đ x nt qu mnh.
****
Xt xa cho phận gi,
Thương thay người ga phụ
Đắng cay nhn con trẻ
Sớm lầm than tủi nhục.
****
Qu mnh cn đen tối
Như mn đm hm nay.
Dn mnh cn đau khổ
Như tổ phụ ngy qua.
****
Rồi ngy mai ra sao?
Hết đm trời lại sng?
Nước biển chảy đi đu?
Hay chỉ chảy lng vng?
****
Trời đ khuya rồi anh!
Thi ta về đi thi
Đừng để lời anh ni
Như nước chảy qua cầu!


PHẠM ĐNH LN, F.A.B.I
 

 

Trang Phạm Đnh Ln

art2all.net