DAVID LAN PHAM, F.A.B.I.

 

Homecoming Dreams

 

 I saw in a dream
I came back to my grandmother’s village.
I was excited
To see the village bamboo hedge,
My grandmother with her shaky legs,
Leaning on a bamboo stick beside the mossy wall.
She sobbed over the long separation,
And asked me why I have left the country so long.
****
There was no big change in my maternal village
The spring water remained clear when the leaves fell in the autumnal evenings.
The cicadas sang melancholically in the estival evenings.
Multicolored flowers welcomed the Spring coming.
The frosty Winter said ‘adios’ to a man leaving the world.
****
Leaving my maternal village for my paternal origin,
I saw my parents in my childhood home.
My parents were very senile.
They walked with the help of the bamboo sticks
While their sight was very weak.
My brother and sister welcomed me in bursting into tears.
In the absolute silence tears were words.
****
My father hatched his unrevealed hopes,
Waiting for the coming of our country’s dawn.
That day our people would know the sap of their life.
All the rivers, mountains would dance
At the rhyme of the bronze drums.
All the country’s paths
Would be covered with Happiness Flowers.
The Peace songs would resound
In all the country’s villages and hamlets.
 

MỘNG LAI CỐ QUỐC


Nằm mộng thấy trở về thăm quê ngoại,
Khấp khởi mừng thấy lại lũy tre làng.
Gặp lại bà tôi đôi chân già yếu,
Cạnh tường rêu bà chống chiếc gậy tre.
Bà thổn thức sau bao ngày xa cách
Và hỏi tôi sao xa xứ lâu ngày?
****
Quê ngoại tôi vẫn như ngày xưa ấy
Suối vẫn trong những chiều thu lá đổ.
Tiếng ve sầu rỉ rả những chiều hè.
Hoa muôn sắc chào mừng Xuân đến.
Đông lạnh lùng đưa tiễn một người đi.
****
Rời quê ngoại tôi về thăm quê nội
Gặp lại mẹ cha trong tổ ấm ấu thời.
Cha mẹ tôi giờ đây già yếu lắm
Mắt đă mờ tay nắm chiếc gậy tre.
Gặp lại tôi, anh em tôi bật khóc.
Phút lặng im lệ đổ nói thay lời.
****
Cha tôi c̣n ấp ủ mối u hoài
Trông đợi ngày đất nước có b́nh minh
Dân tộc ḿnh vươn lên đầy nhựa sống,
Sông núi ḿnh nhảy múa nhịp trống đồng.
Nẻo Quê Hương phủ đầy Hoa Hạnh Phúc
Mọi thôn làng vang khúc Thanh B́nh Ca.

 

Phạm Đ́nh Lân, F.A.B.I.

 

 

 

Trang Phạm Đ́nh Lân

art2all.net