DAVID LAN PHAM, F.A.B.I.

My Grandfather

 


I remember an evening,
My grandfather was reading,
Suddenly tears flooded from his eyes;
He was in a hurry to come into the house.


****


I touched his cloak flap,
Telling him in a low voice:
“The enemies arrest many villagers
“Walking wearily past the gate of our house.
“Many of them are badly beaten;
“Their blood dyes their bodies red.”


****


My grandfather claimed to ignore them
Automatically tears flooded from his eyes
For fear of suffering,
Hatred or mercy?


****


One year after the breakout of the war
My grandfather passed away
Silently and courageously
In spite of his unfinished dreams.


****


The war ended,
Leaving behind many regrets.
I came back to my village
To visit my grandfather’s grave


****


I prayed in my mind,
Tears in my eyes,
Asking him to forgive me
For my absence during the mourning days.


****


I bowed down to beg his pardon,
Then put a flower on his grave.
The Vietnamese flower began blossoming
Its fragrance and beauty is not yet perfect.
However, being a flower,
It must have its scent and beauty
Maybe it had its scent without any beauty!
Maybe it had its beauty without any scent!


****


It seemed my grandfather understood tacitly,
He received the flower warmly.
In the silent air space
The wind blew slightly


Ông Tôi

 

Tôi c̣n nhớ một chiều,
Ông tôi đang đọc sách
Bỗng khóe mắt lệ nḥa
Vội vă ông vào nhà.


****
Tôi vịn vạt áo ông,
Nói những lời nho nhỏ:
" Giặc bắt nhiều dân làng
Nhọc nhằn đi ngoài ngơ
Nhiều người bị giặc đánh
Màu đỏ nhuộm cả người. " 


****
Chiến cuộc vừa một tuổi
Ông giă biệt cơi đời
Âm thầm và can đảm 
Dù ước mong dở dang.


****
Chiến tranh vừa chấm dứt,
Lưu lại nhiều tiếc thương.
Tôi trở lại làng xưa
Thăm viếng mộ ông tôi.


****
Tôi lâm râm khấn nguyện,
Nước mắt tự dâng trào,
Xin hồn ông thứ tội 
Đă vắng mặt ngày tang.


****
Tôi cúi đầu lạy tạ,
Đặt trên mộ cành hoa.
Hoa Việt Nam đang nở
Hương sắc chưa vẹn toàn.
Nhưng đă là cánh hoa
Tất hữu hương, hữu sắc,
Hay hữu sắc vô hương
Hay hữu hương vô sắc.
****
Ông tôi như ngầm hiểu,
Đón nhận lấy cánh hoa.
Trên thinh không vắng lặng,
Gió chuyển động ŕ rào.
 

 

Trang Phạm Đ́nh Lân

art2all.net