Phạm Đức Thn

 

 

Xin nh́n vào tựa đ̀ đ̉ nghe ký m:

CÁM ƠN NGƯỜI

 

Thơ Đặng Ḷ Khánh

Nhạc Phạm Đức Thn 

 

Cảm ơn người

Chỉ cần một cht nắng thi
Cht mưa nh nhẹ
Cht trời m m
Cỏ sẽ xanh, đất sẽ mềm
Tnh ta khe khẽ nh ln nụ hồng

Chỉ cần một cht nhớ nhung
Cht thương gởi gi
Cht nồng trong thơ
Tnh ta qua bến qua bờ
Tri trong cơn mộng vẩn vơ nhớ hoi

Chỉ cần cht tưởng tượng thi
Một hơi thở nhẹ bn tai ấm nồng
Tiếng th thầm thoảng trong khng
M ngn du dặt một cung nhạc trời

Lng mỏng manh vậy đ người
Tạ ơn đ gh thả rơi cht tnhĐặng Lệ Khnh
 

~~oOo~~

 

 


 

art2all.net