Phạm Đức Thân

 

 

THƠ

TẠ TÌNH

TÔI PHẢI NÓI / HỎI EM

YÊU

 

VĂN

CÓ CHĂNG T̀NH BẠN KHÁC PHÁI ?

DỊCH THUẬT

DỊCH THUẬT THỰC HÀNH

HOA VIÊN NHẬT BẢN

NHẠC BỒ ĐÀO NHA : FADO

NHẠC PHẨM SUỐI MƠ LÀ TƯỞNG TƯỢNG

NHÂN NHẠC CHẾ, THỬ XÉT LẠI TƯƠNG QUAN NHẠC LỜI CỦA CA KHÚC

TẠI SAO ÂM NHẠC GIÀU TÌNH CẢM

THƠ PHỔ NHẠC

THỜI TRANG THANH LỊCH

Ý NGHĨA ÂM NHẠC TRONG TƯƠNG QUAN VỚI CUỘC SỐNG

Ư NGHĨA CỦA THỜI TRANG

 

NHẠC

CÁM ƠN NGƯỜI

LÀM SAO QUÊN

SUỐI MƠ ( nhạc - Nguyễn văn Nho trình tấu)

 

 

 


 

art2all.net