Phạm H̀ng n

 

 

 

ĐM TIỆC TAN

(vẫn tặng những m ba)
 

 

th thi vậy ti ngồi yn ở đ
nghe tn phai một cht nhớ khng tn
qun đ thắp những ngọn đn chưa tỏ
tnh yu ti trong vm tối đm đen.

th thi vậy tiệc cn ti ở lại
lau nụ cười em vất bỏ quanh đy
bằng nước mắt của dng đời hoang dại
sạch niềm đau em phung ph nơi ny.

th thi vậy đm vẫn đen ma lạ
tnh vẫn chia từng bờ mộng nu nương
thơ ti mi a vng như chiếc l
đnh mong manh theo ct bụi bn đường.

th thi vậy tiệc đ tan rồi đ
hy bay đi những cnh gi phương xa
hy để ti ngậm ngi m gc phố
tưởng tiếc tnh đ chợt vội tiu ma.

th thi vậy đm di ti qun ngủ
quẩn quanh ngồi ng bữa tiệc tan hoang
đnh xếp cất những m ba đ cũ
lau nụ cười em vất lại ngổn ngang...

*PHẠM HỒNG N
(Valley View, 20/05/2018)


 

art2all.net