Phạm H̀ng n

 

 


ĐỪNG GỌI ANH BẰNG CH

(Tặng mấy ng bạn cao nin)

  

hy cứ điềm nhin gọi anh
cho ti bạo dạn một lần: thưa em
hy qun ba chuyện cao nin
v ai cũng phải tới phin qua cầu
v dầu ti c bạc đầu
tri tim ny cũng đỏ mu thương yu
v dầu em c mỹ miều
trước sau hoa sẽ tiu điều phận hoa
lường chi ci giống gừng gi
cng gi cng sẽ mặn m vị cay
em ơi, đời đ an by
xa đi chữ "ch" cho hi lng anh.

*PHẠM HỒNG N
(Cốc rắn, 05/09/2018)
 


 

art2all.net