Phạm H̀ng n

 

 

 

.LUNG LINH C MAU

Chiều tan trn chuyến xe lam
đậu trn đui o lm hong hn ti
nắng m gc phố em ngồi
tc di như bi sng bồi chờ đm
đong đưa một đa quỳnh mềm
hương lung linh dẫn đường tim ti về
chuyến xe lam vẫn bn lề
vẫn em, đời chật bốn bề thơ ti
ly c ph trọ qun người
đn chưa soi tỏ bng trời quanh đy
nh nhem em một chỗ ny
hồn ti vừa đủ chứa đầy nỗi đau
xn xao lng phố C Mau
chiều tan trn chuyến xe sau em ngồi.

*PHẠM HỒNG N
(06/07/2018)


 

art2all.net