Phạm H̀ng n

 

 


TRUNG THU

 

 

đốt ngọn nến thắp đn lồng cửa nguyệt
chờ đm ln ta thả gi theo trăng
tnh my gởi giữa lưng trời Phan Thiết
biển chờ thơ rụng từng mảnh sao vng.

Thủ Đức em uống giọt trăng huyền diệu
trầm tư ngồi nghe phố x xn xao
em chưa hiểu những điều ta đ hiểu
sng vờn trăng cho nguyệt đổ ba đo.

sẽ c lc ta tắm trăng Đ Nẵng
nghe quanh đy thnh quch bỗng cựa mnh
em nằm xuống cỏ may chờ nguyn đn
hồn Chim Thnh trăng uẩn khc u linh.

biết bao qun c ph lồng bng nguyệt
Si Gn đm qua Ph Thọ chơi đn
ny chiếc bnh c dấu răng em khuyết
vẫn in đầy mu mi đỏ anh quen.

trung thu ta cũng bạc dng viễn xứ
bạc dng theo sng Hậu sng Tiền
ta ao ước đứng chn cầu lịch sử
thắp nến mừng đm nguyệt động cng em.

*PHẠM HỒNG N
(24/09/2018)
 


 

art2all.net