PhamPhanLang

 

BIỂN VẮNG

 

Thơ PhamPhanLang

Nhạc Mộc Thing

Ha m Giang Đng

Tiếng ht Xun Ph

 

 

 

 

BIỂN VẮNG


chiều buồn
sng nước lung linh
em đi thờ thẫn
tm hnh bng xưa
biển ny
hm đ trời mưa
cng anh tnh nụ
mắt chưa vương sầu
chiều nay biển ấy
người đu
trắng em t o
một mu tang thương
tnh em cn mi
tơ vương
chn trần mi bước
hồn tương tư buồn
lạy Trời
xin dứt mưa tun....

 

phamphanlang

 

 

 

art2all.net