PhamPhanLang

 

GIẾNG TRĂNG


Thơ: phamphanlang
Nhạc: Vĩnh Điện
Ca sĩ: Thụy Long
Hòa âm: Quang Đạt

 Soi ḿnh trong đáy giếng
Bắt gặp mảnh trăng trong
Đem trăng vào giấc mộng
Trăng ru ngủ giấc nồng

Đêm sau trở lại giếng
Giếng lạnh lẽo trống không
Trăng không vào giấc mộng
Ḷng buồn nhớ trăng trong

Cầu mong trăng vẫn trong
Vẫn sáng măi trong ḷng
Một ngày trăng trở lại
Giếng thôi hết chờ mong...


phamphanlang

 

 

 

 

 

 

 

 

art2all.net