PhamPhanLang

 

Ṃt bài thơ PL làm đã từ ŕt lu, vừa ̣được Ns Vĩnh Địn ph̉ nhạc và ca sĩ Nh́t Chi Mai trình bày live ở phòng trà Du Mục.
Xin mời nghe dòng nhạc của Ns Vĩnh Địn và giọng ca mới của ca sĩ Nh́t Chi Mai (GS Văn, ćp 3, VN), đã làm PL dạt dào xúc đ̣ng.

 

GỌI NHỚ

 

Thơ: PhamPhanLang
Nhạc: Vĩnh Địn
Ca sĩ: Nhất Chi Mai
Đệm đn: Đm H

 

 

 


Anh ơi về với em
Ngoi kia một mu đen
Xin anh hy trở lại
Cng em giấc mộng tin

Hy về đy với em
Sưởi ấm tnh ln men
Qun đi đời gi bo
Mắt em lệ thi hoen

Anh ơi lau mắt em
ơi giấc ngủ yn
Xin anh rời huyệt mộ
Cng em chắp cnh chim

Hy ở lại với em
Chốn ấy xin anh qun
Nối lại cuộc tnh lỡ
Cng em thuyền lnh đnh...

phamphanlang
4/7/2013

 

~~oOo~~

 

 

 

 

art2all.net