PhamPhanLang

 

MAI MỐT

Thơ phamphanlang

Nhạc Vĩnh Điện

Ḥa âm Quang Đạt

Ca  sĩ Hương Giang

 

 

 

 

MAI MỐT

 

Mai mốt tôi về
Làng xưa bến cũ
Thăm gốc tre già
Nằm đợi ven sông

Mai mốt tôi t́m
Chôn dấu trong tim
Dáng người xưa ấy
Mắt nhắm im ĺm

Mai mốt tôi chờ
Người về từ mộ
Hát những lời thơ
Ầu ơ tôi ngủ

Mai mốt tôi nằm
Trong chốn xa xăm
Lá vàng phủ kín
Hồn thôi giá băng

phamphanlang

 

 

 

art2all.net