PhamPhanLang

 

MẮT NHẮM NGHỈ NGƠI

Thơ PhamPhanLang

Nhạc Mai Hoài Thu

Ḥa âm Quang Đạt

Tiếng hát Vân Khánh

 

 Như một vết thương
Không bao giờ lành
Tháng ngày mong đợi
Nhìn quanh tìm quanh

Như loài chim biển
Không bến không bờ
Bay vào hải đảo
Lạc loài bơ vơ

Như một nỗi nhớ
Hồn chơi vơi buồn
Lệ tuôn khóe mắt
Xa vọng tiếng chuông

Như cây liễu rũ
Cúi đầu trong mưa
Mong sao mưa tạnh
Người sắp về chưa?

Như chiếc lá rơi
Chao nghiêng xuống đời
Nằm bên cạnh mộ
Mắt nhắm nghỉ ngơi

phamphanlang
17-11-2019

 

 

 

 

art2all.net