PhamPhanLang

 

MẸ QU

 

Thơ phamphanlang

Nhạc Mộc Thing

Ha m Quang Đạt

Ca sĩ Diệu Hiền

 

 

Thơ phamphanlang

Nhạc Vĩnh Điện

Ca sĩ Hương Giang

 

 

 

Thơ phamphanlang

Nhạc Mai Hoi Thu

Ca sĩ Đng Nguyễn v L Thu Thảo

 

 


 

MẸ QU


Chìu bùn phủ sương mù
Con bướm vàng - đ̣u nhánh mù u
Mẹ ṃt mình lủi thủi

Gió th̉i x cửa líp
Mẹ ho khan - lau giọt ḷ tràn

Gịu thưa phơi áo bạc
Canh m̀ng tơi - ńu mãi chưa si
Mẹ đói lòng ngủ gục

Mơ ngày xửa ngày xưa
Hoa kh́ tr̃ - giặc chưa v̀ làng

Trăng khuya treo ngọn cau
Mẹ tỉnh gíc - trăng s̀u rớt ṿi
Tíng ̃nh ương gõ nhịp

Mẹ ṿi vàng cho kịp
Chọn ch̃ nằm - góc sn qu cũ...


phamphanlang

 

 

 

art2all.net