PhamPhanLang

 

NHỚ MẸ HIỀN

 

Thơ PhamPhanLang

Nhạc Mộc Thing

Ha m Giang Đng

Tiếng ht Diệu Hiền

 

 

 

 

 

NHỚ MẸ HIỀN

 

T́t năm đ con v̀ qu thăm Mẹ
Mẹ nghẹn ngào m con mãi vào lòng
Đón mừng con Mẹ mặc chíc áo bng
Con bíu Mẹ từ khi chưa ḿt nước

Mẹ d̃n con thăm quanh nh sau trước
Này bụi tre kia ǵc chúi sau vườn
Mẹ g̀y gò chn run r̉y tḥt thương
Con quay mặt che nhanh đi dòng ḷ

Đm hm ́y con ngủ chung giường Mẹ
Như ngày xưa lúc con chửa ḷ́y ch̀ng
Mẹ ̀u ơ tíng hát chẳng còn trong
Ru con ngủ tay l̀n trong áo Mẹ

Từ đ́n nay sáu năm hơn có lẻ
Con bít đu là l̀n cúi trong đời
Mẹ đi r̀i con thương nhớ khng vơi
Xin lạy Mẹ, Mẹ ngủ yn Mẹ nh

phamphanlang

 

 

art2all.net