PhamPhanLang

 

NHỚ ṆI

 

Thơ phamphanlang

Nhạc Vĩnh Điện

Ha m Quang Đạt

Ca  sĩ Diệu Hiền

 Gió lay hoa mướp rụng
B̀y chim sẻ bay ngang
Ṇi đong đưa nhịp võng
Chó nhà ai sủa khan

Ṇi ̀u ơ tíng hát
Giọng hời nhớ cháu xa
Dy tr̀u khng người hái
Rơi rụng góc sn nhà

M̀ng tơi nằm phơi nắng
Ngọn cau đứng cúi đ̀u
Gà gáy trưa trong xóm
Ṇi bùn tóc bạc mau

Ṇi chờ cháu mòn mõi
Cháu m̃i ngày m̃i xa
Bao giờ cháu trở lại?
Ṇi m̃i năm ṃt già.

Ṃt hm Ṇi nằm xúng
Cháu yu ṽn chưa v̀
Ṇi thi đưa nhịp võng
Và bặt tíng ̀u ơ...

phamphanlang

 

 

 

art2all.net