PhamPhanLang

 

 

SNG ĐỜI

 

Thơ phamphanlang

Nhạc Vĩnh Địn

Ca sĩ Ngọc Quy

 Con nước chảy mỏi mòn thn đá
Lá vàng rơi nằm cạnh v́t đau
Thời gian tri đá đã thay màu
Chíc lá úa rã rời theo sóng

Ngày qua nhanh sóng đời huỹn ṃng
Đá còn đy lá đã tri xa
Bít v̀ đu trong cõi ta bà
Hay như đá ṽn bn giòng nước

B̃ng ṃt hm con sng chảy ngược
Từ đ̀u non ṃt chíc lá vàng
Tri b̀ng b̀nh lá b̃ng tách ngang
Nằm cạnh đá vui cùng tú nguỵt...

phamphanlang

 

 

 

 

 

 

art2all.net